Interviews om løsning af forældrefremmedgørelse

De røde høj konflikt skilsmisse sager og løsning af dem, hvor vi beskytter og
sikre barnet en normal opvækst med kontakt til begge forældre. Og sikre at
barnet ikke gentager problemet når det vokser op og selv bliver forældre.
Første del omkring udvikling af en løsning på højkonflikt skilsmisser f.eks. i Danmark

Anden del omkring udvikling af en løsning på  højkonflikt skilsmisser f.eks. i Danmark

E-mail kenneth.nielsen.coach@gmail.com Hours Weekdays 20-22 Weekends 15-17
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close