Empati, familien og kernen af social retfærdighed…

På den årlige konference for Amerikanske psykologer præsenterede Dr. Craig Childress og Dorcy Pruter, et indlæg med denne omsiggribenende titel.
I indlæget som er vedhæftet her, fortæller Dr. Childress lidt om de traumer der overføres fra en forældresgeneration til børnene og hvordan børnene bliver påvirket. Men ligeledes hvordan det gennem generationer bliver mindre og mindre traumatisk.

Det slutter med et eksempel på hvor et barns bopæl er ændret, efter en lang årrække med begrænset eller ingen kontakt til moren. Og om hvor hurtigt forældre – barn relationer kan genskabes. Og der derefter bliver en efterfølgende periode, med stabilisering og genintroduktion af den tidligere bopæls forældre.

Empathy, the Family, and the Core of Social Justice

E-mail kenneth.nielsen.coach@gmail.com Hours Weekdays 20-22 Weekends 15-17
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close